Sustavi grijanja i PVC stolarija

Dok pravilnom toplinskom izolacijom fasada, krovova, podruma te zamjenom starih prozora i vrata za nova s minimalnim koeficijentima prolaska topline bitno utječete na potrošnju energije kućanstva, važno je, osim navedenog odabrati pravilan sustav grijanja koji čini neizostavan dio instalacija u svakom kućanstvu.

Koji ćete sustav grijanja odabrati između ostalog ovisi o geografskoj lokaciji zgrade, raspoloživim energentima na tom području, Vašim investicijskim mogućnostima, Vašoj spremnosti očuvanja okoliša i sl.

Važno je, prije svega, napomenuti kako troškovi grijanja u zimskim mjesecima zauzimaju prosječno gotovo ¾ ukupnih troškova energenata tj. režijskih troškova kućanstva.

Za početak, potrebno je pojasniti kako se sustavi grijanja mogu razlikovati prema načinu zagrijavanja prostorija te prema vrsti energenata.

Prema načinu zagrijavanja postoje:

  1. Lokalni sustavi – Primjerice kamini ili grijalice
  2. Centralni sustavi – Primjerice radijatori, podna grijanja, i sl. U ovom slučaju prostorije se griju posredno pomoću ogrjevnih tijela kroz koje struji prikladni prijenosnik energije (npr. topla voda, zrak, para i sl.) koji se zagrijava u izvoru topline smještenom na samo jednom mjestu u zgradi (npr. kotao u podrumu). Na taj način toplina se raspodjeljuje jednako za svaku prostoriju te se sam proces grijanja odvija se u zasebnoj prostoriji. S druge strane ovakav sustav otežava mjerenje potrošnje energije, izaziva određene toplinske gubitke u cijevima i kanalima te nosi sa sobom visoke investicijske troškove

Prema vrsti energenata razlikujemo:

  1. Grijanje na ulje ili plin – U sklopu ovog sustava energetski najefikasnijim se pokazao kondenzacijski kotao koji omogućuje dodatno iskorištavanje topline uljne ili vodene pare. Također moguće je dodatno povećati učinkovitost kotla uz funkciju elektronskog paljenja (eliminira se potreba održavanja plamena u periodu u kojem nema potrebe za grijanjem). Ovaj sustav pogodan je s obzirom da sigurne zalihe nafte traju još najmanje 40 godina, a zalihe plina barem 70 godina. Nadalje ova tehnika nudi sigurnu budućnost zahvaljujući pojavi bio-ulja i bio-plina na svjetskim tržištima
  2. Grijanje na drva, pelete i bio-masu tj. na kruta goriva – Slično prethodnom sustavu postoje izvedbe kondenzacijskih kotlova koje kao energent koriste kruta goriva (npr. drvo i drveni ostaci i otpadci), što je pogodno u područjima u kojima nema plina. Kotlovi na biomasu izvode se u dvije varijante, s ručnim ili automatskim punjenjem. Oni s ručnim punjenjem imaju ugrađen spremnik iz kojeg drva sama upadaju u komoru za izgaranje, čime se ostvaruje potpuna udobnost primjene budući da je drva potrebno ubaciti samo jednom dnevno. Važna je činjenica da je cijena biomase 2,2 puta povoljnija od cijene lož ulja. Ovo je pogodno rješenje ukoliko imate na raspolaganju prostoriju za skladištenje te ako želite biti neovisni o nafti ili plinu, ali ste spremni na određeni fizički napor.
  3. Grijanje na struju – Predstavlja jedan od najskupljih načina grijanja. Iako je 100% učinkovit s obzirom da svu energiju pretvara u toplinu, zapravo je većina električne energije proizvedena na temelju ugljena ili plina koji samo 30% energije tog izvora pretvara u električnu energiju. S druge strane ne treba zaboraviti činjenicu da je struja u RH gotovo svugdje dostupna te ste na taj način također neovisni o nafti ili plinu koji su predmet burzovnog poslovanja što ujedno podrazumijeva da su njihove cijene puno fleksibilnije s obzirom na to da ovise o velikom broju faktora
  4. Grijanje na solarnu energiju – Temelji se na korištenju sunčeve svjetlosti kao besplatnog izvora energije. Međutim, ovaj sustav zahtjeva velike početne investicije izgradnje sunčanih kolektora.  Nadalje uvelike ovisi o načinu izgradnje zgrade tj. okrenutosti krovne površine prema suncu. Također velik utjecaj na učinkovitost ovog sustava ima lokacija zgrade s obzirom na količinu svjetlosnih zraka u godini dana na određenom području.
  5. Ugradnja sustava automatizacije – Zapravo se ovdje ne radi o posebnom sustavu grijanja nego o automatizaciji jednog od prethodno navedenih. Riječ je o ugradnji sustava koji omogućuje potpuno racionalno upravljanje energijom kuće korištenjem specijalizirane mobilne aplikacije (npr. IThome, Pametan dom i sl.) iz bilo koje udaljenosti. Ugradnja također zahtjeva određenu početnu investiciju, godišnju pretplatu pružatelju takve usluge te se pretpostavlja posjedovanje centralnog sustava grijanja. S druge strane nudi najveći stupanj ekonomičnosti i udobnosti.

Bez obzira za koji sustav se odlučite, bitno ga je redovno i prije početka sezone prema uputama proizvođača servisirati.

Do idućeg članka! Vaš Staklo-Dom. 🙂

Odgovori